• Predstavnici BiH na IPhO 2016
 • Predstavnici BiH na EuPhO 2018
 • Bh. olimpijski tim na IPhO 2015

O nama

Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovano je 27. 11. 2000. godine i djelovalo je pod nazivom Društvo fizičara u Bosni i Hercegovini do 01. 04. 2017. godine kada je odlukom Skupštine odlučeno o promjeni naziva u Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Društvo fizičara u FBIH je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresovanih za unapređene svih aspekata fizike i položaja fizike kao fundamentalne i primijenjene nauke na području Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine(Službene novine FBiH broj 45/02)

Ciljevi i djelatnost Društva su

 • širenje i unapređenje naučnih, stručnih i primijenjenih znanja iz oblasti fizike i njenih primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • unapređenje i popularizacija nastave iz predmeta Fizika u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • otrkivanje, podsticanje i pomaganje razvoja talenata za fiziku iz reda učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata na visokoškolskim ustanovama,
 • unapređenje nivoa stručnih i naučnih znanja i vještina članova Udruženja, kao i unapređenje statusa nastavnika i profesora fizike u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • organizacija naučnih i stručnih konferencija, kongresa, simpozija, seminara, radionica, i drugih oblika okupljanja, razmjene infromacija i obrazovanja istraživača i praktičara iz područja fizike i srodnih nauka.
 • saradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu radi razmjene znanja i informacija, te organizacija zajedničkih skupova, radionica, seminara, takmičenja i sl.
 • saradnja sa visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i ministarstvima obrazovanja na svim nivoima vlasti radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,
 • izdavanje priručnika i drugih publikacija iz domena fizike i njenih primjena,
 • organizacija takmičenja iz fizike i srodnih oblasti,
 • pripremanje učenika i studenata za takmičenja iz fizike i srodnih nauka na svim nivoima, pripremanje i organizacija odlaska učenika i studenata na takmičenja  na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodna takmičenja iz fizike i srodnih nauka.

Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine je registrirano u  Federalnom zavodu za statistiku u klasifikaciji djelatnosti kao strukovno udruženje sa šifrom podrazreda djelatnosti broj 91.120.

Identifikacijski broj Društva fizičara u FBiH : 42 00 25 90 50 000 (nije PDV obveznik)

Poreski broj Društva fizičara u FBiH: 017 09 325


Predsjednik Društva: Benjamin Fetić

Potpredsjednik Društva: Mevludin Maličević

Predsjednik Skupštine: Emir Ramić

Sekretar Društva: Emina Džaferović-Mašić


Članovi Upravnog odbora:

1. Benjamin Fetić (predsjednik)

2. Mevludin Maličević (potpredsjednik)

3. Emina Džaferović-Mašić

4. Maja Đekić

5. Valentia Mindoljević

6. Jasmina Baluković

7. Jasmina Dizdarević

8. Sead Mrzić

9. Lejla Smajlović

10. Lejla Ramić

11. Alisa Ramić

12. Edis Jašarević

13. Irma Kadić

14. Elvira Lihović

15. Asim Grbo

16. Senad Isaković

17. Ena Žunić


 Članovi Nadzornog odbora:

1. Merjem Ustamujić (predsjednica)

2. Arnela Hrustemović

3. Adela Subašić-Kopić


Transakcijski račun Društva fizičara u FBiH je kod: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA, SARAJEVO

Broj transakcijskog računa: 1610000023170013

Payment instructions

Payment should be effected as follows:

Beneficary bank: Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina

Swift code: RZBABA2S

Address: Zmaja od Bosne bb

Details of beneficiary:

IBAN code: BA391610000023170013

Full beneficiary name: Drustvo fizicara u FBiH

Full beneficiary address: Zmaja od Bosne 35