• Predstavnici BiH na IPhO 2016
  • Bh. olimpijski tim na IPhO 2015

O nama

Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine je registrirano u  Federalnom zavodu za statistiku u klasifikaciji djelatnosti kao strukovno udruženje sa šifrom podrazreda djelatnosti broj 91.120.

Identifikacijski broj Društva fizičara u FBiH : 42 00 25 90 50 000 (nije PDV obveznik)

Poreski broj Društva fizičara u FBiH: 017 09 325


Predsjednik Društva: Benjamin Fetić

Potpredsjednik Društva: Mevludin Maličević

Predsjednik Skupštine: Emir Ramić

Sekretar Društva: Emina Džaferović-Mašić


Članovi Upravnog odbora:

1. Benjamin Fetić (predsjednik)

2. Mevludin Maličević (potpredsjednik)

3. Emina Džaferović-Mašić

4. Maja Đekić

5. Valentia Mindoljević

6. Jasmina Baluković

7. Jasmina Dizdarević

8. Sead Mrzić

9. Lejla Smajlović

10. Lejla Ramić

11. Alisa Ramić

12. Edis Jašarević

13. Irma Kadić

14. Elvira Lihović

15. Asim Grbo

16. Senad Isaković

17. Ena Žunić


 Članovi Nadzornog odbora:

1. Merjem Ustamujić (predsjednica)

2. Arnela Hrustemović

3. Adela Subašić-Kopić


Transakcijski račun Društva fizičara u FBiH je kod: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA, SARAJEVO

Broj transakcijskog računa: 1610000023170013

Payment instructions

Payment should be effected as follows:

Beneficary bank: Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina

Swift code: RZBABA2S

Address: Zmaja od Bosne bb

Details of beneficiary:

IBAN code: BA39160000023170013

Full beneficiary name: Drustvo fizicara u FBiH

Full beneficiary address: Zmaja od Bosne 35