• Predstavnici BiH na IPhO 2016
  • Predstavnici BiH na EuPhO 2018
  • Bh. olimpijski tim na IPhO 2015

Susret fizičara Bosne i Hercegovine

Objavljeno ponedjeljak, 28 Maj 2018
Poštovane kolege i kolegice,
 
Obavještavamo Vas da će se  25. i 26. oktobra održati naučni skup Susret fizičara Bosne i Hercegovine u organizaciji našeg Društva i ovom prilikom pozivamo Vas da se prijavite za učešće na skupu.
 
Za one koji žele izložiti dio svog istraživanja i rada mogu to učiniti putem usmenog izlaganja ili poster prezentacije. Studenti završnih godina takođe mogu izložiti svoje istraživanje putem poster prezentacije.
 

Više detalja o skupu možete pronaći na zvaničnoj web stranici

http://dfufbih.ba/susretfizicara/index.php/bs/