• Predstavnici BiH na IPhO 2016
  • Predstavnici BiH na EuPhO 2018
  • Bh. olimpijski tim na IPhO 2015

Pripreme za 48. Međunarodnu olimpijadu iz fizike

Objavljeno četvrtak, 15 Juni 2017

Učenici koji će Bosnu u Hercegovinu predstavljati na 48. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike trenutno se pripremaju na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Učenici iz nižih razreda koji su ove godine na takmičenjima iz fizike pokazali izuzetne rezultate su takođe pozvani na pripreme.

Predstavnici Bosne i Hercegovine na 48. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike su Dženan Devedžić (Gimnazija "Dr Mustafa Kamarić" Gračanica), Dinno Koluh (Unsko-sanski Bihać), Edvin Đapo (Treća gimnazija Sarajevo), Ajla Karišik (Međunarodna srednja škola Sarajevo) i Arman Dupanović (Unsko-sanski koledž Bihać).

Odlazak bh. omlimpijskog tima iz fizike na 48. Međunarodnu olimpijadu iz fizike podržali su

1. EMIR COMERC KURBEGOVIĆ d.o.o. Sanski Most

2. Ured premijera Kantona Sarajevo

3. AS Holding doo Tešanj

4. Grad Bihać

5. Terme doo Gračanica

6. Amix doo Mravići, Doboj Jug

7. Udruženje Isa-beg Ishaković

8. Ured premijera Tuzlanskog kantona

9. EGE Komerc Doboj Jug

10. EN Projekt doo, Cerovac bb Tešanj