• Predstavnici BiH na IPhO 2016
  • Predstavnici BiH na EuPhO 2018
  • Bh. olimpijski tim na IPhO 2015

Pripreme za EuPhO 2017

Objavljeno četvrtak, 11 Maj 2017

Mladi fizičari Bosne i Hercegovine pripremaju se za odlazak na prvu Evropsku olimpijadu iz fizike (EuPhO) koja se održava od 20. do 24. maja u Estoniji. Pripreme se održavaju na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakultetu u Sarajevu.

BH olimpijski tim čine učenici Edvin Đapo (Treća gimnazija Sarajevo), Dženan Dževedžić (Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica), Dinno Koluh (Unsko-sanski koledž Bihać), Arman Dupanović (Unsko-sanski koledž Bihać) i Jelena Lazić (Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina).

Odlazak bh. olimpijskog tima na EuPhO podržali su

1. Tvornica cementa Kakanj - Heidelberg Cement Group

2. HIFA doo Tešanj

3. Kovan M.I. Gračanica

4. Vrhpolje Promet doo Sanski Most

5. Apoteke "Medicus" Sanski Most

6. Socijaldemokratska partija BiH

7. Medžlis islamske zajednice Sanski Most

8. Ured premijera Tuzlanskog kantona - premijer Bego Gutić

9. Opština Novo Sarajevo i Sanski Most